24 september 2010 ~ 2 reacties

Zondag #Twitterdienst: Compassie!

vincentiuskerk interieur

vincentiuskerk interieur

Zondag is het tijd voor compassie: wat is het? Waar vind je het? Hoe bereiken we het? In een tijd waarin het makkelijker lijkt om te polariseren zoeken we juist toenadering. Het gaat niet om het hoofd maar om het hart, of beter: én én. Om 14.00 uur in de Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Amsterdam.

Wat kun je verwachten? Een welkomstlied dat we samen zingen, gemaakt door Bas van der Bent, een Bodhicitta-meditatie meditatie door monnik Lodro Rigdzin Wangpo -Twitter: @lodro ,( d.i. een visualisatie van de eigen compassie en het in herinnering brengen van de compassievolle gevoelens van alle levende wezens voor elkaar) bijdrages van dominees Lex Boot en Fred Omvlee, zicht op compassie in de verschillende religies door hoogleraar en predikante Christiane Berkvens, een lichtmeditatie, terugspeeltheater en veel meer, waaronder jouw ad hoc bijdrage over compassie in jouw leven!

Je kunt parkeren in de buurt, gratis zelfs (afslag van Ring, S106). Kom je met de tram vanaf CS, lijn 1, halte JP Heijestraat op de Overtoom, of lijn 17, halte JP Heijestraat op de Kinkerstraat.

Er is een collecte voor een daklozenproject van het Leger des Heils in Amsterdam en de onkosten.  Na afloop is er ontmoeting onder het genot van een borrel. Tijdens de bijeenkomst kan via Twitter ook van buitenaf worden gereageerd op http://www.twitter.com/basalk of door te tweeten met het hashtag #twitterdienst. Je kunt je komst alvast melden op http://tinyurl.com/39y2mw9. Voor meer info en reacties: zie http://twitterdienst.ning.com/ .
Een hartelijke groet namens de organisatoren: Petra Hubbeling, Lex Boot, Bas van der Bent, Joris van Gerven, Sergio Felter en Fred Omvlee. fred@socialsunday.nl