05 september 2010 ~ 1 reactie

Twitterdienst over Compassie

Op zondag 26 september 2010 vindt er in de Vincentiuskerk aan de Jacob van Lennepkade 211 in Amsterdam een bijzondere bijeenkomst plaats. Mensen uit diverse religies ontmoeten elkaar rond het thema Compassie. Via het internetprogramma Twitter hebben een aantal mensen uit diverse religies en plaatsen in Nederland elkaar gevonden en het plan opgevat om een Twitterdienst te organiseren waarin plaats is voor meerdere religies samen. Uiteindelijk ontmoeten mensen, opinies, levensbeschouwingen en religies elkaar op het Internet. Geïnspireerd door het Charter for Compassion zoals gepresenteerd door de schrijfster Karen Armstrong werd Compassie gekozen tot gezamenlijk thema. Inmiddels werken er mensen uit Protestantse, Rooms-katholieke, Humanistische, Boeddhistische, Islamitische, Hindoeïstische en Joodse afkomst met elkaar samen aan de vormgeving van de bijeenkomst. Er zal gezongen worden, gemusiceerd, gelezen uit het Charter, gemediteerd en er is plaats voor theater en de eigen verhalen van bezoekers. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, zal naar verwachting een groot deel van de middag duren en is gratis toegankelijk. Na afloop is er een collecte voor een daklozenproject van het Leger des Heils in Amsterdam en de onkosten. Tijdens de bijeenkomst kan via Twitter ook van buitenaf worden gereageerd op www.twitter.com/basalk of door in het Twitterprogramma gebruik te maken van de hashtag #twitterdienst. Voor meer info en reacties: zie http://twitterdienst.ning.com/ .