17 februari 2010 ~ 0 reacties

Gouden regels voor Social Sunday

Ook een Social Sunday organiseren? Volg de 10 gouden regels voor een Social Sunday:

1. kom bij elkaar op een goed toegankelijke, sfeervolle plaats op zondagmiddag
2. vraag twee sprekers om ieder vijftien minuten te spreken over/te tonen wat hen bezighoudt of inspireert
3. laat twitteraars bloggen en reageren
4. geef de aanwezigen kans om kort op beide sprekers te reageren; vraag en antwoord.
5. hou een pauze om even te drinken, te plassen, kennis te maken en te vragen wie ook iets wil zeggen
6. 1 minuut spreektijd voor ad hoc sprekers: one minute of inspiration
7. word stil. Ga stabiel zitten/staan, voeten op de vloer, rug recht en wees vijf minuten stil. Laat de opkomende gedachten voor wat ze zijn.
8. steek een kaarsje aan voor diegene, dat onderwerp waar je hart vol van is.
9. ontvang de Iers pelgrimszegen “voor de weg wens ik je toe…”
10. borrel en ontmoet elkaar

Social Sunday werkt pro Deo en gaat er van uit dat iedereen dat ook doet. Er is voor iedereen die meewerkt iets te winnen: inspiratie, contact, PR of omzet (op de locatie is de borrel voor eigen rekening). Voor onvermijdelijke onkosten is er een pot voor een vrijwillige bijdrage of wellicht een sponsor te vinden.
reageren: org@socialsunday.nl