22 januari 2010 ~ 1 reactie

Social Sunday #3, 7 feb in VE90

Social Sunday #3 komt er aan: zondag 7 februari! De villa Van Eeghenstraat 90, VE90, van het studentenpastoraat Amsterdam is onze herberg & salon. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder is het thema voor 2010. Zing! dus deze keer. Zondag 7 februari a.s., 16.00 uur. Sprekers, muziek, stilte, borrel tot 19.00. Volg onze tweets @socialsundaynl

Van Eeghenstraat 90, tram 2, halte Cornelis Schuytstraat

Van Eeghenstraat 90, tram 2, halte Cornelis Schuytstraat

VE90 pand